Kommenteeri

Arvamusfestival 2019 arutelusoovitused #1 - Siim Vahtrus

SpeakSmart koolitaja ja moderaator Siim Vahtrus töötas läbi Arvamusfestival 2019 kava ning jagab teiega viite arutelu, mida ise kavatseb kuulama minna.
1. Kas minu rahvaalgatusest on tolku?
09. august 2019 @ 16:00-17:30 (lava: Keskväljaku ala)
Miks soovitan: väga head ja asjalikud osalejad, kes riigivalitsemise kodanikele lähemale toomise ja avatumaks muutmise pärast pikalt ja põhjalikult mõelnud. Teema ka oluline – on ju rahvaalgatus üheks vahendiks, mis võiks inimesi riigivalitsemise üle kaasa mõtlema ja arvama panna. Samas on muidugi oht, et ratsionaalselt argumenteeritud ja kaalutud lahenduste asemel kasutatakse rahvaalgatust emotsionaalselt üles köetud teemade käsitlemiseks. Loodetavasti käsitletakse arutelus ka seda tahku!

2. Kunas olla vait?
10. august 2019 @ 14:00-15:30 (lava: Keskväljaku ala)
Miks soovitan: Arvamusfestivali kontekstis võib see pealkiri olla vägagi intrigeeriv – vaikimine on ju justkui arvamise vastand. Samas on selge, et
arvamine arvamise pärast ei ole kuigi suur väärtus. Sama võib tegelikult öelda ka pelgalt vaikimise kohta – pigem tuleks vaikimine sisustada oskusliku kuulamisega. Arutelu tutvustuses lubatakse, et puudutakse ka teemat, kuidas ära tunda kvaliteetne argumentatsioon. Kuna see arutelu pole SpeakSmartiga seotud, siis on kindlasti huvitav minna kuulama, kuidas näevad seda teised argumendihuvilised!

3. Kullast kallim – väärtustepõhisest majandusest täna ja tulevikus *
10. august 2019 @ 16.00-17.30 (lava: Tulevikumajanduse ala)
Miks soovitan: majandusest rääkides kiputakse sageli keskenduma numbritele ning n-ö suurele pildile. Selle käigus võib kogemata kahe silma vahele asjaolu, et majandus ning selle areng ei tohiks olla eesmärgiks, vaid peaks pigem olema ikkagi vahendi rollis. Samuti ei saa ja tohigi majanduse areng olla väärtusneutraalne. Milline peaks väärtuste roll majanduses olema tulevikus, sel teemal arutamegi minu juhtimisel rea huvitavate inimestega, kelle igapäevatöö ongi kaitsta ühiskonnas täna veel kaitsmist vajavaid väärtusi.
* arutelu modereerib Siim Vahtrus ise.

4. Võtame tõe tagasi
10. august 2019 @ 17.30-19.00 (lava: Meie tuleviku ala)
Miks soovitan: võib tunduda, et tõejärgne ajastu, valeuudised ja muud
seonduvad mõisted on juba hirmsasti ära leierdatud. Samas ei ole nähtus ise
kuhugi kadunud, vaid kujutab endast jätkuvalt kõige suuremat ohtu vabale ja
arukale ühiskonnale. Kui me ei suuda kokku leppida selles, milline on tõene info maailma kohta, on ka võimatu pidada argumenteeritud arutelusid – sestap on küsimus sellest, kuidas võtta tõde tagasi demokraatliku maailmakorralduse säilimise seisukohalt ülioluline!

5. Parlamendierakondade esimeeste debatt
10. august 2019 @ 20.00-21.30 (lava: Meie tuleviku ala)
Miks soovitan: kui Arvamusfestival oleks muusikafestival, siis oleks erakondade esimeeste debatt plakatil kõige suurema fondiga kirjas, v-o ka pilt Ratase, Seederi, Kallase, Helme ja Saare nägudega. Kahtlemata kõige suurema mõjupotentsiaaliga debatt, mida seekord lisaboonusena kaasjuhib SpeakSmarti Marleen!

***
Mine kuula SpeakSmart moderaatoreid Arvamusfestivalil:

09. august 2019 @ 12:00-13:30 (lava: Tulevikutöö ala)
Kas igale lõpetajale peab jätkuma erialast tööd?
Arutelujuht: Anna Karolin
Haridusvalikud mõjutavad meie heaolu, väärtusi, majanduse käekäiku ja tulevikku. Arutelul uurime, milliseid haridusvalikuid teha, kui häid on senini tehtud ja kas saame üldse selliseid hinnanguid anda. 

09. august 2019 @ 12:00-13:30 (lava: Väärtuste ala)
Erinevus rikastab - aga kui ma ei taha rikas olla?
Arutelujuht: Margo Loor
Teema on tõusnud päevakorda seoses ühiskonna arenguga ning ootusega, et erinevad inimesed oleksid üha rohkem aktsepteeritud ning võrdselt ühiskonnaelus osaleksid. Samas ei ole me ühiskonnana tegelikult veel valmis erinevustega/erisustega leppima. Jah, need teistsugused inimesed võivad ju olemas olla, kuid NIMBY. Kas ma ikka pean olema tolerantne? Miks? Ja kuidas, kui ma ei oska?

09. august 2019 @ 13:00-13:45 (Ürituse lava: Noorteala)
Treenime kaasatõmbamise musklit! #Demokraatiatrenn
Treener: Kai Klandorf
Tere tulemast demokraatiatrenni! Nii nagu terve keha vajab pidevalt liigutamist ja trenni, nii on vaja ka demokraatia tervise eest hoolitseda.
Demokraatia ei ole midagi sellist, mis kukub õnne kombel sülle ja siis sinna rahulikult, muutumatuna jääbki unelema. Me peame seda igapäevaselt harjutama, ja edasi arendama. Sest demokraatia tugevus sõltub igast kodanikust. Taani vabaühendus Demokratiscenen töötas koos oma koostööpartneritega välja kaheksa põhilist demokraatiamusklit ja igale lihasele pooletunnise treeningprogrammi. Sellest poolest tunnist piisab ühe demokraatialihase aktiveerimiseks! Ja kui me koos trenni lõpetame, mäletad Sa alati, et nii Sinul kui ka teistel Su ümber on selline tähelepanuväärne demokraatialihas olemas!

09. august 2019 @ 14:00-15:30 (lava: Hea Kliima ala)
Millist rolli mängib puit ja metsandus kliimaprobleemide lahendamisel? Kuidas olla tänaste probleemide lahendamisel maailmas teerajajaks?
Arutelujuht: Anna Karolin
Kliimaprobleemide lahendamise eelduseks on eri vaadete ja teadmiste kokku toomine. Ka metsamajandamisel ja puidutöötlemisel saab olla kliimale positiivne mõju. Tehes puidust maja või mööblit saame süsiniku pikaks ajaks talletada. Pannes maha võetud puu asemel kasvama uue puu, hakkab toimuma uus süsiniku sidumise ring. Eriti aktiivselt seovad süsinikku noored, alles intensiivselt kasvavad puud. Kasutades puidust toodet naftast või betoonist toote asemel, saame lisaks veel ka asendusefekti ehk ligi kolmekordse mõju.

09. august 2019 @14:00-15:30 (lava: Tulevikutöö ala)
Eri vaated töötervishoiule ja tööohutusele
Arutelujuht: Sten Andreas Ehrlich
Tööelus on muutusi palju ning sellega koos peavad muutuma ka seadused. Seaduse muudatused jäävad tihti selle taha, et iga osapool üritab kaitsta enda seisukohta. Muutused saavad toimuda, kui mõistetakse kogu tervikut ning astutakse vajadusel üksteisele samm vastu.

09. august 2019 @ 16:00-17:30
(lava: Hea Kliima ala)
Kas kliimakriisist saab end välja põletada - bioenergeetika roll ja ohud
Arutelujuht: Sigrid Solnik
Üleminek taastuvatele energiaallikatele on Euroopas tõsiasi ning vaidlus käib vaid selle kiiruse piisavuse üle. Ka Eesti toodab juba praegu arvestatava osa
energiast taastuvatest allikatest ja täidab omale lähemaks ajaks võetud kohustusi nõnda hästi, et on suuteline ka teistele riikidele statistilisi kvoote müüma. Mida ehk laiemalt ei teadvustata, on see, et enamik Eestis toodetud taastuvenergiast tuleb puidu põletamisest. Sellel on aga hulk negatiivseid mõjusid, mille avaldumist saab osaliselt vältida. Kuna lähikümnendil on ees hulk otsuseid, mis meie tuleviku energeetikat puudutavad ning teemal on ka väga vahetu puutumus pakiliste metsa küsimustega, siis selle küsimuse lähem uurimine on hädavajalik.

09. august 2019 @ 16:00-17:45 (lava: Tulevikutöö ala)
Kuidas saavad idud üldse kasvada, kui pole kastjaid?
Arutelujuht: Kai Klandorf
Me tegelikult ju keegi päris täpselt ei tea, millised tööd meid tulevikus ees ootavad, aga peame pidevalt olema valmis õppima. Kevadel TransferWise’i tellimusel valminud Tartu Ülikooli uuring IKT ja STEM-oskuste arendamise teemal Eesti koolides väidab muuhulgas kahte asja: õpilased hindavad mitmekesist ja mängulist õpet ning tüdrukute huvi tehnikaga seotud alade vastu langeb tõsiselt teismeeas. Seega kombineerime seekord arutelu mitmekesisema ja mängulisema töötoaga.

10. august 2019 @ 12:00-13:30
(lava: Tulevikutöö ala)
Sotsiaalsed start-upid muudavad maailma
Arutelujuht: Marleen Pedjasaar
Prügisaared. Ajale jalgu jäänud haridussüsteem. Pagulaskriis. Üksildus. Mida teha? Alustavad sotsiaalsed start-upid tutvustavad oma lahendusi keerulistele probleemidele ja kutsuvad sind kaasa mõtlema.


10. august 2019 @ 13:00-14:30 (lava: Väärtuste ala)
Võõrapelgus töökeskkonnas – ennetus ja lahendused
Arutelujuht: Sigrid Solnik
Avalikus debatis ja meedias toimuv jõuab ka töökeskkonda. Eesti tööturul on järjest enam välistööjõudu, ent tööandjad puutuvad seetõttu kokku võõrapelgusega. Milline on tööandja roll, kui ühiskonnas levinud umbusaldus ja eelarvamused jõuavad sõnade ja tegudeni? Kas piisab organisatsioonikultuuri edendamisest või tuleb resoluutsemalt sekkuda - tülinorijaid töölt vabastada, sotsiaalmeediakontosid tsenseerida jne? Arutelus tuuakse välja tööandjate mured ja pakutakse neile ka praktilisi lahendusi.

10. august 2019 @ 16.00-17.30 (lava: Tulevikumajanduse ala)
Kullast kallim – väärtustepõhisest majandusest täna ja tulevikus
Arutelujuht: Siim Vahtrus
Erinevate vähemuste kohtumisel tekib paljusus, kelle rikkusteks pole mitte raha ja investeeringud, vaid kogemused ja lood, avatumad vaatenurgad,
võrdsemad võimalused. Neurodiversiteet, feminism, veganlus, lgbt+ ja inimõigused on tulevikumajanduse väärtused. Arutelus toome need välja praeguse majandussüsteemi ahelatest. Küsime, kas innovaatilised avatud kontorid ja kiidetud ringmajandusmudelid ikka loovad uusi väärtusi? Kuidas saaksime objektistavast majanduskeskkonnast edasi liikuda? Kuidas saavad erinevad vabadusliikumised eraldi ja koos muuta seda, mida raha eest saab? Kuidas saame erisusi toetades jõuda lahendusteni, mis tagavad kõigile majandusliku heaolu? Tule ja jaga sinagi oma lugu festivalil või Facebook’I ülekande kommentaariumis!

10. august 2019 @ 20.00-21.30 (lava: Meie tuleviku ala)
Parlamendierakondade esimeeste debatt
Arutelujuht: Marleen Pedjasaar ja Rain Kooli (ERR)
Iga-aastane parlamendierakondade esimeeste debatt.


Lisa kommentaar

Email again: