Kail on üle 16 aasta kogemust nii moderaatori, arutelu juhi ja koolitajana. Kai on eest vedanud ja osa võtnud erinevatest globaalsetest väitlusprogrammidest, näiteks edendanud väitlusliikumist riikides nagu Nepaal, Norra, Moldova, Myanmar, jne. 

Kai omab haridusteaduse bakalaureusekraadi ning anglistika magistrikraadi Tartu Ülikoolist. Viimastel aastatel on Kai täiendanud ennast omandades coachingu kutse, mis võimaldab tal sealseid võtteid ja tehnikaid siduda argumendiõppesse ja meeskondade koolitamisse.

Kai on pikalt töötanud Vabaühenduste Liidu juhina. Alates 2023. aastast töötab ta Riigikantselei Innovatsioonitiimis.


TAGASISIDE KAI TÖÖLE: 

Moderaatori kasutamine on teatud olukordades üks parimaid lahendusi, mis aitab suunata tähelepanu ja energia üksteisele vastandumisest sisuteemadel kaasamõtlemisele ja arutelule. Moderaatori oskus olukorda adekvaatselt hinnata ning vastavalt sellele arutelu käivitumist ja kulgu suunata paistis igati silma. Kindlasti oli oluline roll ka põhjalikul eeltööl, mida moderaator enne sündmust tegi, et end teemade ja sihtgrupiga kurssi viia.
Olen siiralt tänulik võimaluse eest näha töötamas Kai Klandrofi. Ta süveneb teemasse rohujuuretasandini, vajadusel modifitseerib teemat või väitluse kulgu vastavalt sihtgrupile või oludele jäädes väitluse eesmärgile kindlaks."Triin Nõlvak, EAS
Kai töötas lühikese ajaga läbi väga mahukad materjalid, lõi hästi seoseid ning kasutas neid oskuslikult arutelu suunamisel. Kogu koostöö oli väga professionaalne ja kiire. Kaspar Koppel, EAS
Suhtlus moderaatoriga kulges kenasti ning ta oli ka vahetult enne sündmust paindlik kohanema ja tegema pisimuudatusi, mis aitasid sündmust meie jaoks veelgi paremini läbi viia. Minu jaoks oli väga oluline kogemus, et ma saan usaldada moderaatorit kogu sündmuses algusest lõpuni läbi viima ning ei pea muretsema rohkem kui vaid oma ettekande läbiviimise pärast (mitte ajakavas püsimise, tehniliste tõrgete, osalejate kaasamise jms pärast). Moderaator aitas minul keskenduda minu tööle. Kokkuvõtteid sündmusest veel ootan, kuid usun, et need tulevad sama asjalikud kui oli meie koostööpäevPiret Väljaots, Tartu Linnavalitsus

VALIK KAI KLIENTE: