Kommenteeri

Arvamusfestival 2019 arutelusoovitused #2 - Mihhail Jevdokimov

SpeakSmart venekeelse suuna koolitaja ja moderaator Mihhail Jevdokimov läheb kindlasti Arvamusfestivalil kuulama parlamendierakondade esimeeste debatti, sest: "see on Arvamusfestivali klassika ja suur lõpusündmus, mida ei saa vahele jätta". Mida veel Mihhail selleaastase festivali kavast leidis, et seda ka teistele soovitada?
1. Kas pakirobotit tohib jalaga lüüa?
09. august 2019 @ 12.00-13.30 (Ürituse lava: Tehnoloogiaala)
Miks soovitan: Tehisintellekt on juba praegu inimeste igapäevaelu osa. See on aga toonud kaasa mitmed juriidilisi ja eetilisi küsimusi, mis vajavad juba
täna tähelepanu. Arutelu püüab leida vastuseid küsimustele nagu nt
milliseid muutusi vajab õigusruum tehisintellekti kasutamiseks? Kas
tehisintellekt tohib ise otsuseid vastu võtta? Kes vastutab tehisintellekti otsuste eest?

2. Kelle jaoks on Eestis tegutsev meedia?
09. august 2019 @ 16:00-17:30 (Ürituse kava: Keele ja meele ala) 
Miks soovitan: Meedia mängib väga olulist rolli nii igapäevaste sündmuste kajastamisel kui ka seisukohtade kujundamisel. Arutelu keskendub sellele, mida on vaja meedial muuta, et jõuda suurema hulga inimesteni. Diskussiooni teeb veelgi põnevamaks mitmekesine paneel.

3. Igapäevaeluteater: minu kultuur + tema kultuur = meie keel?
09. august 2019 @ 18:00-19:30 (Ürituse lava: Keele ja meele ala)
Miks soovitan: Foorumteatri näitlejate eestvedamisel mängivad külastajad läbi igapäevaelu olukordi, mis algavad konfliktidest erinevate kultuuride ja
tunnetuste vahel ning samm haaval jõutakse kõigepealt konfliktide
tuumadeni ja seejärel lahendusteni.

4. Kas ETV+ suudab konkureerida Venemaa telekanalitega?
10. august 2019 @ 14:30-15:45 (Ürituse lava: Värske teaduse ala)
Miks soovitan: 2015. aastal käivitas ERR esmakordselt venekeelse telekanali ETV+. Arutelu püüab leida vastuse küsimusele, kas uus kanal on olnud edukas ning mida teha selleks, et paremini konkureerida Venemaa telekanalitega. Arutelu üks osalejast võrdles oma uuringus kaht meelelahutuslikku jutusaadet, mis on vaadatavad ETV+ ja Pervõi kanalites. Loodan, et ka mõni ETV+ kanali esindaja võtab arutelust osa.

***
Mine kuula SpeakSmart moderaatoreid Arvamusfestivalil:

09. august 2019 @ 12:00-13:30 (lava: Tulevikutöö ala)
Kas igale lõpetajale peab jätkuma erialast tööd?
Arutelujuht: Anna Karolin
Haridusvalikud mõjutavad meie heaolu, väärtusi, majanduse käekäiku ja tulevikku. Arutelul uurime, milliseid haridusvalikuid teha, kui häid on senini tehtud ja kas saame üldse selliseid hinnanguid anda.09. august 2019 @ 12:00-13:30
(lava: Väärtuste ala)
Erinevus rikastab - aga kui ma ei taha rikas olla?
Arutelujuht: Margo Loor
Teema on tõusnud päevakorda seoses ühiskonna arenguga ning ootusega, et erinevad inimesed oleksid üha rohkem aktsepteeritud ning võrdselt ühiskonnaelus osaleksid. Samas ei ole me ühiskonnana tegelikult veel valmis erinevustega/erisustega leppima. Jah, need teistsugused inimesed võivad ju olemas olla, kuid NIMBY. Kas ma ikka pean olema tolerantne? Miks? Ja kuidas, kui ma ei oska?

09. august 2019 @ 13:00-13:45 (Ürituse lava: Noorteala)
Treenime kaasatõmbamise musklit! #Demokraatiatrenn
Treener: Kai Klandorf
Tere tulemast demokraatiatrenni! Nii nagu terve keha vajab pidevalt liigutamist ja trenni, nii on vaja ka demokraatia tervise eest hoolitseda.
Demokraatia ei ole midagi sellist, mis kukub õnne kombel sülle ja siis sinna rahulikult, muutumatuna jääbki unelema. Me peame seda igapäevaselt harjutama, ja edasi arendama. Sest demokraatia tugevus sõltub igast kodanikust. Taani vabaühendus Demokratiscenen töötas koos oma koostööpartneritega välja kaheksa põhilist demokraatiamusklit ja igale lihasele pooletunnise treeningprogrammi. Sellest poolest tunnist piisab ühe demokraatialihase aktiveerimiseks! Ja kui me koos trenni lõpetame, mäletad Sa alati, et nii Sinul kui ka teistel Su ümber on selline tähelepanuväärne demokraatialihas olemas!

09. august 2019 @ 14:00-15:30 (lava: Hea Kliima ala)
Millist rolli mängib puit ja metsandus kliimaprobleemide lahendamisel? Kuidas olla tänaste probleemide lahendamisel maailmas teerajajaks?
Arutelujuht: Anna Karolin
Kliimaprobleemide lahendamise eelduseks on eri vaadete ja teadmiste kokku toomine. Ka metsamajandamisel ja puidutöötlemisel saab olla kliimale positiivne mõju. Tehes puidust maja või mööblit saame süsiniku pikaks ajaks talletada. Pannes maha võetud puu asemel kasvama uue puu, hakkab toimuma uus süsiniku sidumise ring. Eriti aktiivselt seovad süsinikku noored, alles intensiivselt kasvavad puud. Kasutades puidust toodet naftast või betoonist toote asemel, saame lisaks veel ka asendusefekti ehk ligi kolmekordse mõju.

09. august 2019 @14:00-15:30 (lava: Tulevikutöö ala)
Eri vaated töötervishoiule ja tööohutusele
Arutelujuht: Sten Andreas Ehrlich
Tööelus on muutusi palju ning sellega koos peavad muutuma ka seadused. Seaduse muudatused jäävad tihti selle taha, et iga osapool üritab kaitsta enda seisukohta. Muutused saavad toimuda, kui mõistetakse kogu tervikut ning astutakse vajadusel üksteisele samm vastu.

09. august 2019 @ 16:00-17:30
(lava: Hea Kliima ala)
Kas kliimakriisist saab end välja põletada - bioenergeetika roll ja ohud
Arutelujuht: Sigrid Solnik
Üleminek taastuvatele energiaallikatele on Euroopas tõsiasi ning vaidlus käib vaid selle kiiruse piisavuse üle. Ka Eesti toodab juba praegu arvestatava osa
energiast taastuvatest allikatest ja täidab omale lähemaks ajaks võetud kohustusi nõnda hästi, et on suuteline ka teistele riikidele statistilisi kvoote müüma. Mida ehk laiemalt ei teadvustata, on see, et enamik Eestis toodetud taastuvenergiast tuleb puidu põletamisest. Sellel on aga hulk negatiivseid mõjusid, mille avaldumist saab osaliselt vältida. Kuna lähikümnendil on ees hulk otsuseid, mis meie tuleviku energeetikat puudutavad ning teemal on ka väga vahetu puutumus pakiliste metsa küsimustega, siis selle küsimuse lähem uurimine on hädavajalik.

09. august 2019 @ 16:00-17:45 (lava: Tulevikutöö ala)
Kuidas saavad idud üldse kasvada, kui pole kastjaid?
Arutelujuht: Kai Klandorf
Me tegelikult ju keegi päris täpselt ei tea, millised tööd meid tulevikus ees ootavad, aga peame pidevalt olema valmis õppima. Kevadel TransferWise’i tellimusel valminud Tartu Ülikooli uuring IKT ja STEM-oskuste arendamise teemal Eesti koolides väidab muuhulgas kahte asja: õpilased hindavad mitmekesist ja mängulist õpet ning tüdrukute huvi tehnikaga seotud alade vastu langeb tõsiselt teismeeas. Seega kombineerime seekord arutelu mitmekesisema ja mängulisema töötoaga.

10. august 2019 @ 12:00-13:30
(lava: Tulevikutöö ala)
Sotsiaalsed start-upid muudavad maailma
Arutelujuht: Marleen Pedjasaar
Prügisaared. Ajale jalgu jäänud haridussüsteem. Pagulaskriis. Üksildus. Mida teha? Alustavad sotsiaalsed start-upid tutvustavad oma lahendusi keerulistele probleemidele ja kutsuvad sind kaasa mõtlema.

10. august 2019 @ 13:00-14:30 (lava: Väärtuste ala)
Võõrapelgus töökeskkonnas – ennetus ja lahendused
Arutelujuht: Sigrid Solnik
Avalikus debatis ja meedias toimuv jõuab ka töökeskkonda. Eesti tööturul on järjest enam välistööjõudu, ent tööandjad puutuvad seetõttu kokku võõrapelgusega. Milline on tööandja roll, kui ühiskonnas levinud umbusaldus ja eelarvamused jõuavad sõnade ja tegudeni? Kas piisab organisatsioonikultuuri edendamisest või tuleb resoluutsemalt sekkuda - tülinorijaid töölt vabastada, sotsiaalmeediakontosid tsenseerida jne? Arutelus tuuakse välja tööandjate mured ja pakutakse neile ka praktilisi lahendusi.

10. august 2019 @ 16.00-17.30 (lava: Tulevikumajanduse ala)
Kullast kallim – väärtustepõhisest majandusest täna ja tulevikus
Arutelujuht: Siim Vahtrus
Erinevate vähemuste kohtumisel tekib paljusus, kelle rikkusteks pole mitte raha ja investeeringud, vaid kogemused ja lood, avatumad vaatenurgad,
võrdsemad võimalused. Neurodiversiteet, feminism, veganlus, lgbt+ ja inimõigused on tulevikumajanduse väärtused. Arutelus toome need välja praeguse majandussüsteemi ahelatest. Küsime, kas innovaatilised avatud kontorid ja kiidetud ringmajandusmudelid ikka loovad uusi väärtusi? Kuidas saaksime objektistavast majanduskeskkonnast edasi liikuda? Kuidas saavad erinevad vabadusliikumised eraldi ja koos muuta seda, mida raha eest saab? Kuidas saame erisusi toetades jõuda lahendusteni, mis tagavad kõigile majandusliku heaolu? Tule ja jaga sinagi oma lugu festivalil või Facebook’I ülekande kommentaariumis!

10. august 2019 @ 20.00-21.30 (lava: Meie tuleviku ala)
Parlamendierakondade esimeeste debatt
Arutelujuht: Marleen Pedjasaar ja Rain Kooli (ERR)
Iga-aastane parlamendierakondade esimeeste debatt.

Lisa kommentaar

Email again: