Ettevõtte strateegiapäeval professionaalse päevajuhi kasutamine oli meie jaoks väga õige otsus ja tasus ennast mitmes mõttes ära. Esiteks aitab kogenud päevajuht oma suure kogemuste pagasi abil läbi mõelda päevakava ja juhib tähelepanu mitmetele olulistele asjaoludele ja detailidele, mis endal ehk muidu tähelepanuta jääks. Üritusel päeval, sain korraldajana üsna rahulikult strateegiapäevast ka ise osalejana osa võtta, sest teadsin, et meie päev on heades kätes juhitud ja see südamerahu on suurte ürituste puhul oluline. Kokkuvõttes oli see meie jaoks väga hästi õnnestunud ja edukas üritus ning nii meie korraldajatena ja kui ka osalejad väga rahul, et otsustasime Margo päevajuhi ja moderaatorina kaasata.
Eliise Ala
Otsisime korralduspartnerit, kes oleks pädev virtuaalsete arutelude korraldamisel, SpeakSmart seda kindlasti on, oskab disainida arutelud vastavalt virtuaalse formaadi eripäradele, toetab professionaalselt tehnilise poole pealt ja moderaatorid on kogenud. Kõikidel toimunud aruteludel ka ise kohal olles võin öelda, et moderaatorid suutsid luua mõnusa õhkkonna, vajadusel kohandada päevakava ja tegevusi ja kasutada abivahendeid, mis aitasid eesmärki täita (konkreetselt meie näitel Miro keskkond arutelu hõlbustamiseks ja dokumenteerimiseks).
Hella Lood

Meil oli esialgu plaanis inspiratsioonipäeva üritus korraldada tavapärases seminari vormis, kuid seoses COVID-19 eriolukorraga langetasime 2 nädalat enne üritust otsuse webinari kasuks Zoom keskkonnas. SpeakSmarti meeskond oli algusest peale toetav ja pakkus välja erinevaid võimalusi ka videoseminari vormis kuulajate kaasamiseks. Meie jaoks oli väga oluline ka tehniline tugi ja osalejate haldamine videokeskkonnas, mille osas kõik sujus kenasti. Esialgu ei õnnestunud Eesti inimest 60 teise kuulajaga keskkonnas kõva häälega küsimusi küsima saada, kuid viimaste ettekannete järgselt oli küsimusi juba enam. Kokkuvõtteks oli päev palju stressivabam tänu Margole.
Jaarika Järviste


SpeakSmart kohanes hästi meie meeskonna soovidega ning aitas meil paika saada sündmuse fookuse. Mulle väga meeldis paindlikkus sobiva moderaatori leidmisel - kui ette tuleb ka hinnapiirang, siis suudetakse vajadusel sellele lahendus leida (väiksema kogemusega, kuid kindlasti asjalikud moderaatorid) ning sündmus seetõttu ära ei jää. Meie saime suurepärase kogenud moderaatori, kes ise suhestus teemaga hästi ning läbi selle suutis ka osalejaid sütitada (nii palju, kui see eestlaslikult üldse võimalik).
Suhtlus moderaatoriga kulges kenasti ning ta oli ka vahetult enne sündmust paindlik kohanema ja tegema pisimuudatusi, mis aitasid sündmust meie jaoks veelgi paremini läbi viia. Minu jaoks oli väga oluline kogemus, et ma saan usaldada moderaatorit kogu sündmuses algusest lõpuni läbi viima ning ei pea muretsema rohkem kui vaid oma ettekande läbiviimise pärast (mitte ajakavas püsimise, tehniliste tõrgete, osalejate kaasamise jms pärast). Moderaator aitas minul keskenduda minu tööle. Kokkuvõtteid sündmusest veel ootan, kuid usun, et need tulevad sama asjalikud kui oli meie koostööpäev.
Piret Väljaots


Väga tõenäoline, et soovitaksin (SpeakSmart'i teenuseid). Alati sõltub muidugi ka konkreetsest vajadusest ja kaasusest. Mis väga meeldis, oli hea eeltöö ja sisuline kogu ürituse kontseptsiooni/ootuste/eesmärkide ja formaadi koos läbi mõtlemine, et teha maksimum ürituse õnnestumiseks. Suur tänu! Väga hea koostöö ja meeldiv suhtlemine, süsteemne ja professionaalne lähenemine.
Kaja Kuivjõgi

Moderaatori toetus rahvusvahelise konverentsi korraldamisel ületas meie ootusi. Lisaks päeva juhtimisele ja show-väitluse pakkumisele nõustas moderaator meid muudes korralduslikes küsimustes ning ka päeva osas, mida ta ise ei juhtinud. Elektroonilise konverentsikeskkonna pakkumine oli suurepärane ja vajalik, nii vältisime paberite trükkimist. Teadmine, kuidas korralduslike võtetega konverentsil publikut köita ja tagada sujuv päeva läbiviimine, oli meile suureks abiks.
Kadi-Kai Kollo


Väga hea kaasamõtlemine, tellija soovidega arvestamine ning omapoolsete tehnikate, ideede välja pakkumine. Kuigi teema oli ehk moderaatorile võõras, siis suutis ta sellest hoolimata olulisi seisukohti märgata ning edasises arutelus kasutada. Moderaator suutis väga erineva seltskonna koos hoida ning päeva lõpuni tegutsema ja kaasa mõtlema meelitada.  Päeva kokkuvõte oli õigeaegselt esitatud ning märkmed väga põhjalikud, süstematiseeritud.
Piret Hirv

Soovitaksin SpeakSmart´i kindlasti ka teistele, kuna meie hinnangul on tegemist professionaalse ja kogenud meeskonnaga, kes aitavad kaasa ürituse läbiviimise õnnestumisele. Koostöö 6 moderaatoriga (Margo Loor, Marleen Pedjasaar, Kaspar Kelder, Vladimir Svet, Kristina Mänd, Lauri Kriisa) sujus hästi. Väga meeldis eeltöö, mida moderaatorid töötoa läbiviimiseks koos Arenguseire Keskuse ekspertidega tegid. Tähelepanu väärib ka, et moderaatorid tegid rohkem kui neilt oodati, nt abistasid ka ürituse tehnilise korraldusega kohapeal. Töötoad olid juhitud hästi ja huvitavalt ülesehitatud. Töötubade kokkuvõtete tegemiseks moderaatorite poolt võiks edaspidi planeerida rohkem aega, mis võimaldaks sisulisemalt edasi anda töötubades toimunut.
Kadri Mats


Meie tellitud modereerimiskoolituse kogemus oli igati kasulik ning soovitame seda teistelegi inimestele ja asutustele, kes oma tegevuse jaoks modereerimise alaseid kompetentse vajavad. Meile meeldis, et SpeakSmart süvenes meie vajadusse ja pakkus vastavalt välja sobiva sisuga koolituse. Meie koolitaja Margo Loor, kes on valdkonnas selgelt Eesti tipptegija, oli oma suure kogemustepagasi ja teadmistega täpselt õige koolitaja, keda me vajasime. Ta oskas väga hästi koolituse käigus tasakaalustada osalejate teadmiste-kogemustega arvestamist ning nendele teadmistele uue teadmise loomist. Koolitus meile andis süstemaatilise ülevaate modereerimise teemast ning sellega seotud tegevuste terviklikust kavandamisest. Me oleme koolituse tulemusel kindlasti oma modereerimistegevuste planeerimisel palju targemad ning oskame ka mitmeid vigu vältida. Aitäh asjaliku koolituse eest!
Laura Kirss

Suurepärane professionaalne moderaator, algusest lõpuni! Moderaator aitas kõigil etappidel ürituse ettevalmistamisega ning temast sai meie meeskonna liige. Oli oluline, et oskas maandada hirme, mis tekkisid antud formaadi juures teistel liikmetel.
BLRT kommunikatsiooni-osakond 
Arvan, et SpeakSmart moderaatorid on professionaalsed ja usaldusväärsed. Moderaator oli väga asjatundlik ja abivalmis, meie koostöö oli sujuv ja meeldiv. Sigridi juhitud arutelu tugines hästi sihitud ja sõnastatud küsimustel ning seetõttu oli debatt mõtestatud ja vastas täpselt teemale.  Usaldusväärsed ja professionaalsed spetsialistid, kellega on alati suur rõõm koostööd teha. Olen tänulik!
Mari Sieberk