Kommenteeri

Arvamusfestival 2019 arutelusoovitused #3 - Helina Loor

SpeakSmart tegevjuht Helina Loor on Arvamusfestivali veteran, sest siiani pole vahele jäänud veel ükski festival. Samuti peab ta SpeakSmarti koostööd festivaliga väga oluliseks: "Me ajame Arvamusfestivaliga ühist asja, kahe organisatsiooni missioon on ühine - edendada Eestis sisukat arutelukultuuri!" Helina vaatas läbi selle aasta kava ning toob välja mõned arutelud, mida tema kuulama plaanib minna: 
1. Kas pakirobotit tohib jalaga lüüa?
09. august 2019 @ 12.00-13.30 (Ürituse lava: Tehnoloogiaala)
Mina soovitan: Huvitav teema, mida on arutatud juba pikki aastaid, kuid mis nüüd on muutumas üha realistlikumaks valikukohaks. Millist "ruumi" on vaja, kui toimetame kõrvuti tehisintellektiga? Millist kaitset on vaja nii tehisintellektile ja millist inimesele seal kõrval? Head arutlejad annavad aluse eeldada, et võib tulla sisukas ja huvitav arutelu.

2. Väärikas elu ja surm
09. august 2019 @ 14:00-15:30 (Ürituse lava: Väärtuste ala)
Mina soovitan: Olen alati proovinud festivalil ka ühte sellist arutelu kuulata, kus räägitakse surmast kui loomulikust osast meie elust. Meile antakse elades vabadus valida paljude asjade üle, niikaua kuni see ei kahjusta kellegi teise heaolu. Aga kas igaühel peaks siis olema võimalik valida ka oma surma aja üle, kui tervis enam kvaliteetset elu ei võimalda? Minu meelest oluline küsimus ja loodan, et moderaator loob erinevate seisukohtade esitamist võimaldava arutelu.

3. Kas kliimakriisist saab end välja põletada - bioenergeetika roll ja ohud
09. august 2019 @ 16:00-17:30 (Ürituse lava: Hea Kliima ala)
Mina soovitan: Kui Arvamusfestivali kavasse sisse lüüa märksõna "kliima", tuleb välja 5 arutelu. Tulemus on veidi väiksem, kui toksides sisse sõna "haridus", kui ilmub valikkuse 7 arutelu. Siiski märgatav arv, mis annab alust eeldada, et teema on inimestel südamel. Ühte kliima- või energiateemalist arutelu soovitan kuulama minna ja mina valisin välja arutelu, kus laval on teemat arutamas 5 säravat naist. Tulemus, mida energeetikavaldkonnas on raske saavutada. Arutelu keskpunktis on Eestis taastuvenergia allikas, puit, ning loodan, et arutatakse ka laiemalt Eesti taastuvenergia suundi. Oluline teema ning hea moderaator - arutelu võib tulla nauditav.

4. Sotsiaalsed start-upid muudavad maailma
10. august 2019 @ 12:00-13:30 (Ürituse lava: Tulevikutöö ala)
Mina soovitan: Olen mitmel aastal käinud kuulamas NULA inkubaatoris osalevaid sotsiaalsete start-upide esitlusi. Inkubaatorist on väljunud sellised elujõulised ja tegutsevad ühiskondlikud algatused nagu näiteks Topsiring, Seniorship, Kalamaja Avatud Kool või Vaikuseminutid, kes kõik on muutunud Eesti ühiskonda paremaks oma väikse sammu võrra. Tule kuulama, milliste ideedega saaks järgmistel aastal ühiskonna valupunkte adresseerida ning kes on need missioonitundega ägedad inimesed, kes on valmis neid eest vedama. Alati väga inspireeriv pooleteist tundi!

5. Parlamendierakondade esimeeste debatt
10. august 2019 @ 20.00-21.30 (Ürituse lava: Meie tuleviku ala)
Mina soovitan: Iga-aastane kirss tordil - Arvamusfestivali viimane arutelu, mil kogu tähelepanu on parlamendierakonna esimeeste arvamustel. Taaskord suurepärased moderaatorid, meie oma Marleen Pedjasaar koos Rain Kooliga! Nad on teinud pikalt ja põhjalikult ettevalmistustööd ning panevad loodetavasti esimehed arutama ühiskonna valupunktide ning ehk ka veidi ettevaatavalt unistuste üle. Ära jäta seda arutelu vahele!

***
Mine kuula SpeakSmart moderaatoreid Arvamusfestivalil:

09. august 2019 @ 12:00-13:30 (lava: Tulevikutöö ala)
Kas igale lõpetajale peab jätkuma erialast tööd?
Arutelujuht: Anna Karolin
Haridusvalikud mõjutavad meie heaolu, väärtusi, majanduse käekäiku ja tulevikku. Arutelul uurime, milliseid haridusvalikuid teha, kui häid on senini tehtud ja kas saame üldse selliseid hinnanguid anda.

09. august 2019 @ 12:00-13:30
(lava: Väärtuste ala)
Erinevus rikastab - aga kui ma ei taha rikas olla?
Arutelujuht: Margo Loor
Teema on tõusnud päevakorda seoses ühiskonna arenguga ning ootusega, et erinevad inimesed oleksid üha rohkem aktsepteeritud ning võrdselt ühiskonnaelus osaleksid. Samas ei ole me ühiskonnana tegelikult veel valmis erinevustega/erisustega leppima. Jah, need teistsugused inimesed võivad ju olemas olla, kuid NIMBY. Kas ma ikka pean olema tolerantne? Miks? Ja kuidas, kui ma ei oska?

09. august 2019 @ 13:00-13:45 (Ürituse lava: Noorteala)
Treenime kaasatõmbamise musklit! #Demokraatiatrenn
Treener: Kai Klandorf
Tere tulemast demokraatiatrenni! Nii nagu terve keha vajab pidevalt liigutamist ja trenni, nii on vaja ka demokraatia tervise eest hoolitseda.
Demokraatia ei ole midagi sellist, mis kukub õnne kombel sülle ja siis sinna rahulikult, muutumatuna jääbki unelema. Me peame seda igapäevaselt harjutama, ja edasi arendama. Sest demokraatia tugevus sõltub igast kodanikust. Taani vabaühendus Demokratiscenen töötas koos oma koostööpartneritega välja kaheksa põhilist demokraatiamusklit ja igale lihasele pooletunnise treeningprogrammi. Sellest poolest tunnist piisab ühe demokraatialihase aktiveerimiseks! Ja kui me koos trenni lõpetame, mäletad Sa alati, et nii Sinul kui ka teistel Su ümber on selline tähelepanuväärne demokraatialihas olemas!

09. august 2019 @ 14:00-15:30 (lava: Hea Kliima ala)
Millist rolli mängib puit ja metsandus kliimaprobleemide lahendamisel? Kuidas olla tänaste probleemide lahendamisel maailmas teerajajaks?
Arutelujuht: Anna Karolin
Kliimaprobleemide lahendamise eelduseks on eri vaadete ja teadmiste kokku toomine. Ka metsamajandamisel ja puidutöötlemisel saab olla kliimale positiivne mõju. Tehes puidust maja või mööblit saame süsiniku pikaks ajaks talletada. Pannes maha võetud puu asemel kasvama uue puu, hakkab toimuma uus süsiniku sidumise ring. Eriti aktiivselt seovad süsinikku noored, alles intensiivselt kasvavad puud. Kasutades puidust toodet naftast või betoonist toote asemel, saame lisaks veel ka asendusefekti ehk ligi kolmekordse mõju.

09. august 2019 @14:00-15:30 (lava: Tulevikutöö ala)
Eri vaated töötervishoiule ja tööohutusele
Arutelujuht: Sten Andreas Ehrlich
Tööelus on muutusi palju ning sellega koos peavad muutuma ka seadused. Seaduse muudatused jäävad tihti selle taha, et iga osapool üritab kaitsta enda seisukohta. Muutused saavad toimuda, kui mõistetakse kogu tervikut ning astutakse vajadusel üksteisele samm vastu.

09. august 2019 @ 16:00-17:30
(lava: Hea Kliima ala)
Kas kliimakriisist saab end välja põletada - bioenergeetika roll ja ohud
Arutelujuht: Sigrid Solnik
Üleminek taastuvatele energiaallikatele on Euroopas tõsiasi ning vaidlus käib vaid selle kiiruse piisavuse üle. Ka Eesti toodab juba praegu arvestatava osa
energiast taastuvatest allikatest ja täidab omale lähemaks ajaks võetud kohustusi nõnda hästi, et on suuteline ka teistele riikidele statistilisi kvoote müüma. Mida ehk laiemalt ei teadvustata, on see, et enamik Eestis toodetud taastuvenergiast tuleb puidu põletamisest. Sellel on aga hulk negatiivseid mõjusid, mille avaldumist saab osaliselt vältida. Kuna lähikümnendil on ees hulk otsuseid, mis meie tuleviku energeetikat puudutavad ning teemal on ka väga vahetu puutumus pakiliste metsa küsimustega, siis selle küsimuse lähem uurimine on hädavajalik.

09. august 2019 @ 16:00-17:45 (lava: Tulevikutöö ala)
Kuidas saavad idud üldse kasvada, kui pole kastjaid?
Arutelujuht: Kai Klandorf
Me tegelikult ju keegi päris täpselt ei tea, millised tööd meid tulevikus ees ootavad, aga peame pidevalt olema valmis õppima. Kevadel TransferWise’i tellimusel valminud Tartu Ülikooli uuring IKT ja STEM-oskuste arendamise teemal Eesti koolides väidab muuhulgas kahte asja: õpilased hindavad mitmekesist ja mängulist õpet ning tüdrukute huvi tehnikaga seotud alade vastu langeb tõsiselt teismeeas. Seega kombineerime seekord arutelu mitmekesisema ja mängulisema töötoaga.

10. august 2019 @ 12:00-13:30
(lava: Tulevikutöö ala)
Sotsiaalsed start-upid muudavad maailma
Arutelujuht: Marleen Pedjasaar
Prügisaared. Ajale jalgu jäänud haridussüsteem. Pagulaskriis. Üksildus. Mida teha? Alustavad sotsiaalsed start-upid tutvustavad oma lahendusi keerulistele probleemidele ja kutsuvad sind kaasa mõtlema.

10. august 2019 @ 13:00-14:30 (lava: Väärtuste ala)
Võõrapelgus töökeskkonnas – ennetus ja lahendused
Arutelujuht: Sigrid Solnik
Avalikus debatis ja meedias toimuv jõuab ka töökeskkonda. Eesti tööturul on järjest enam välistööjõudu, ent tööandjad puutuvad seetõttu kokku võõrapelgusega. Milline on tööandja roll, kui ühiskonnas levinud umbusaldus ja eelarvamused jõuavad sõnade ja tegudeni? Kas piisab organisatsioonikultuuri edendamisest või tuleb resoluutsemalt sekkuda - tülinorijaid töölt vabastada, sotsiaalmeediakontosid tsenseerida jne? Arutelus tuuakse välja tööandjate mured ja pakutakse neile ka praktilisi lahendusi.

10. august 2019 @ 16.00-17.30 (lava: Tulevikumajanduse ala)
Kullast kallim – väärtustepõhisest majandusest täna ja tulevikus
Arutelujuht: Siim Vahtrus
Erinevate vähemuste kohtumisel tekib paljusus, kelle rikkusteks pole mitte raha ja investeeringud, vaid kogemused ja lood, avatumad vaatenurgad,
võrdsemad võimalused. Neurodiversiteet, feminism, veganlus, lgbt+ ja inimõigused on tulevikumajanduse väärtused. Arutelus toome need välja praeguse majandussüsteemi ahelatest. Küsime, kas innovaatilised avatud kontorid ja kiidetud ringmajandusmudelid ikka loovad uusi väärtusi? Kuidas saaksime objektistavast majanduskeskkonnast edasi liikuda? Kuidas saavad erinevad vabadusliikumised eraldi ja koos muuta seda, mida raha eest saab? Kuidas saame erisusi toetades jõuda lahendusteni, mis tagavad kõigile majandusliku heaolu? Tule ja jaga sinagi oma lugu festivalil või Facebook’I ülekande kommentaariumis!

10. august 2019 @ 20.00-21.30 (lava: Meie tuleviku ala)
Parlamendierakondade esimeeste debatt
Arutelujuht: Marleen Pedjasaar ja Rain Kooli (ERR)
Iga-aastane parlamendierakondade esimeeste debatt.

Lisa kommentaar

Email again: