Kommenteeri

Kristi Liiva: Moderaator on ruumi looja ja käigu vahetaja

Hea arutelu on selline, kus tõestatakse, mida väidetakse, austatakse teisi osalejaid ning kuulatakse teiste arvamusi. Nii on oma veebilehel kirjutanud Arvamusfestival. Rääkisime Arvamusfestivali idee algataja Kristi Liivaga sellest, missugused on hea arutelu koostisosad ning kuidas saavutada olukorda, kus kõik kaasatud moderaatorid näevad üritust ühtemoodi.

Praeguseks on teada, et esimesel Arvamusfestivalil toimub 40 arutelu, mida peavad 120 ärksat kõnelejat. Muljetavaldav arv. Kui palju aega läks nende leidmiseks ja kes on need inimesed?   

Meie ettevõtmise eesmärk on luua Eestis arvamuskultuuri ja kodanikuharidust arendav kohtumispaik, mis tähendab, et me väga hoolikalt valisime teemasid ning lähtusime soovist pakkuda platvormi uutele mõtetele ja uutele kõnelejatele. Oleme ise välja pakkunud suuremad teemad, aga aruteluteemasid tõstatavad ka näiteks ettevõtjad, ülikoolid, Järvamaa vabakond, mõttekojad, pangad ja ajalehed. Esinejad ei ole ilmtingimata spetsialistid antud teemal, kuid on teemaga kindlasti varem tegelenud ning oskavad kuulates teisi oma arvamust põhjendada. Programmi kokkupanemiseks läks meil pool aastat.

Kuidas te hindate arutelu kvaliteedi?

Õnnestunud arutelu on selline, mille käigus osalejad jõuavad mõteteni, millele nad varem polnud osanud mõelda. Omavahel kohtuvad mõtted, seisukohad ja argumendid, ei toimu isikutevahelist ärapanemist ja konflikti ning arutelu kuulajad lava ees ühel hetkel muutuvad aktiivseteks osalejateks. Selle eesmärgi saavutamiseks oleme koostanud festivali hea tava, millest palume osalejaid ka lähtuda. Me tõestame, mida väidame ning austame aega, arutelu juhti ja kõiki teisi festivali osalejaid.

Missugune on moderaatori roll?

Algses, tehnilises tähenduses oli moderaator aeglusti. Aruteludes võibki teinekord olla vajalik veidi hoogu pidurdada, teinekord aga hoopis natuke õli tulle valada. Igal juhul on moderaator ruumi looja ja käigu vahetaja, kelle tarkusest ja tähelepanelikkusest sõltub arutelu õnnestumine. Moderaator võib antud teemal ekspert olla, aga võib ka mitte, oluline on, et ta valmistaks aruteluks ning oskaks arutelu suunata. Meie kutsusime panustada meie ettevõtmisesse arutelujuhi rollis neid, kellel on ka varem olnud modereerimise kogemus ja kes jagavad meie nägemust õnnestunud arutelust. Usume, et arutelu ei tee ainult need, kes on arutelu lava peal, vaid ka kuulajad, sellepärast on meie plaanides neid inimesi ka aktiivselt kaasata.

Kuidas jõudsite sellise arusaamani ning mida soovitate arvestada, planeerides selliseid diskussioone?

Usun, et tuleb lähtuda eesmärkidest. Valmistades festivali ette, esimesena, millest mõtlesime, et millistena me tahame arutelusid näha ja milleks me tahame üritust korraldada. Meie unistuseks on tekitada atmosfääri, kus inimestel on mõnus arvamusi üksteisega jagada ning seda muljet endaga kaasa võtta. Pärast iga arutelu lõppu saavad kuulajad liikuda vaba diskussiooni alale, kus omavahel jätkata arutelu, kaasates ka laval arutlejaid. Oma eesmärgi saavutamiseks on meil ka hästi tihe ajakava, mis annab igale kuulajale võimalust enda jaoks olulisimal teemal peetavat arutelu valida. Selline käsitlus tähendab muuhulgas seda, et inimesed, kes tulevad festivalile, on avatud meelega ning ei karda oma arvamust väljendada ja festivali hea tava järgides oma arvamuse eest seistaLisa kommentaar

Email again: