Kommenteeri

Arvamusfestivali arutelusoovitused #2

SpeakSmarti tegevjuht Helina Loor valis Arvamusfestival 2017 kavast kolm arutelu, kus soovitab osaleda. Loe, kuula ja arutle kaasa!

12.08 kl 12.00-13.30 @ Teadusala (link) 

Virtuaalne reaalsus vs reaalsus - kas ja kui erinevad peaksid olema reeglid Internetis?
Selle aasta festivalil on palju tulevikku vaatavaid teemasid - majandusareng, sisejulgeolek, e-riiklus jne. Reaalsus on see, et kõigi nende küsimuste oluliseks komponendiks on uus ühiskondlik lepe, mille loome oma sekundaarse (mõne jaoks primaarse) kooseksistentsi platvormil. Teisisõnu mõjutab see, kas otsustame internetis kaitsta pigem indiviidi või kollektiivi, suuresti seda, kuidas meie füüsiline elu tulevikus välja näeb.

12.08 kl 14.00-15.30 @ Eelarvamuste ala (link) 
Miks kirikus ei tantsita?
Kuigi eestlased ei ole maailma kõige usklikum rahvas on meie ühiskondlik areng olnud paratamatult sellest tugevalt mõjutatud. Usu kui fenomeni lahtimõtestamine aitab meil mõista, miks me mingeid väärtusi kanname ning loodetavasti olla ka mõistvamad teistusugustest uskudest mõjutatud inimeste kultuuritausta suhtes. Lisaks on oluline mõelda organiseeritud religiooni rolli peale maailmas ning hinnata selle mõju meie maailmapildi kujundamisele eraldiseisvalt usufilosoofiatest ja väärtusprismadest.

12.08 kl 14.15-15.45 @ ERR ala (link)
Kuidas kujundada tõenduspõhist poliitikat?
Raske on anda väga põhjapanevat analüüsi, miks seda peaks kuulama, sest minu jaoks on põhjus iseenesest mõistetav - see on meie kõigi jaoks oluline! Kuigi majandusteoorias ei ole selget tõde, millise koolkonna järgimine viib meid õnne ja rikkuseni, toetuvad kõik faktidele, mitte unistustele. Kuigi ei ole võimalik öelda, milline on globaliseerumise täpne mõju, tuleks selleks valmistuda lähtuvalt teadusest, mitte hirmudest. Poliitika on halb, sest me ise oleme rumalad - lootus, viha ja usaldus tuleks valijates asendada kriitika ja pragmatismiga ning ma loodan, et see arutelu suudab astuda vähemalt väikse sammu selles suunas.

***

Arvamusfestival rikastab ühiskondlikku mõtteruumi – arutle kaasa!

Heade arutelude eestseisjana tutvustas SpeakSmart 2016. aastal Arvamusfestivalil arutelusilte, mille kaudu saab publik enam kaasatud ning iga osaleja võimaluse oma arvamust väljendada. Festival jätkab 2017. aastal arutelusiltide kasutamise traditsiooni uues kujunduses.
Kui osaled aruteludel, siis kasuta silte - sind nähakse ja kuuldakse!

***

KOOLITUS: Kuidas enda seisukohti argumenteeritult esitada ning kaitsta?  Oktoobris ja novembris 2017
Oskuslik argumenteerimisoskus on tõeline eelis töökeskkonnas ja inimestevahelises suhtlemises. Sellel kursusel osaledes õpid korrastama oma mõtete struktuuri ja väljendusoskust, kuulama teiste seisukohti ning nendele reageerima.
Harjutame mõtteid välja ütlema argumenteeritud viisil, nii et need on põhjendatud ja lahti seletatud. Sel moel käivitavad sinu seisukohad kuulajas ratsionaalse mõtlemise ja otsustamisprotsessi. Õpime kursusel märkama emotsionaalset manipulatsiooni (demagoogiat) ning sellele adekvaatselt reageerima. Samuti õpime suhtluspartneri mõtetes eristama olulist ebaolulisest, tema argumentidele sisukalt vastama ning vastuargumendi peale oma mõtteid kaitsma.

Loe edasi...Lisa kommentaar

Email again: